Fotografering på Grand Hotel


Fotografering på Grand Hotel

32373_presentation1sid 2 Sid 1Baksida -Centro

Bilder från fotografering på Grand Hotel. Uppdraget, att dokumentera golvmattan i biblioteket, golvbeläggningen på verandan samt buffébordets bordsskiva. Som helhetsleverantör står Rätt Grafiska för allt från fotograferingen av miljöerna till formgivning av mässmaterial och folder.